is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderneming uit te breiden en zeker daarvoor behoefte aan meer werkkrachten. — Zooals ik al gezegd heb, schijnt de heer van der Hucht wat huiverig geweest te zijn Dekker te engageeren, waartoe stellig ook veel zal bijgedragen hebben, dat Dekker nog al hooge eischen stelde. Dekker is altijd zoo innig overtuigd geweest van zijne kracht, als hij zich eenmaal aan iets geven wilde, dat hij, vóór hij iets gaf, erkenning en belooning begeerde van wat hij later geven zou, indien zijne toewijding werkelijk kwam. Dit was lang niet zeker, ook al was hij eerlijk in zijne belofte, want hij werd gemakkelijk afgeleid van een naastliggenden plicht, door een nog dichterbij liggenden.

Dekker bood zijne diensten aan den heer van der Hucht aan, om de familie in Batavia wat behulpzaam te zijn, welk dienstbetoon werd aangenomen. Zoo leerde hij te Batavia de familie en Iiverdine kennen. Kort nadat zij te Parakan Salak waren aangekomen, bevindt ook Dekker zich weer daar. Vrede schijnt daar evenwel niet gewoond te hebben. Al dadelijk komen er huiselijke moeielijkheden met Sophie, die wat onhandelbaar schijnt geweest te zijn; de heer