is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat ze den iotlcn April 1846 trouwden en naar Krawang trokken, van den eersten dag af doodarm.

III.

Voor we nu een beeld trachten te vormen van de 26-jarige Everdine, dienen we nog enkele oogenblikken stil te staan bij den enkele maanden jongeren Ecluard Douwes Dekker. — Daartoe is vooreerst noodig, dat we een oud geschrift ter hand nemen, van Multatuli ook, maar waaraan weinig aandacht is geschonken. Herhaaldelijk komt hij op zijn verblijf in Natal terug en schrijft dan dingen als dit b.v.: ,,Op mijn 22ste jaar beloofde ik mijzelf — 't klinkt gek, dat weet ik, maar ik wil je waarheid geven — ik beloofde mijzelf een genie te zijn, die alles wist, alles begreep, alles kon enz." — of dit: — „Want, dit zei ik je reeds, wel heb ik sedert mijn 22ste jaar dikwijls gefaald in de keuze der middelen, maar nooit ben ik veranderd van doel." —

Waar doelt hij op? — Op wat er in hem is omgegaan , toen hij , Jongelingsdroomen" schreef, Brieven I, bid. 71 v. v. De omstandigheden