is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorderen op zeker oogenblik een man, heeft Montesquieu gezegd, maar dezedroomendejongeling gelooft en wil bewijzen, dat de man ook omstandigheden scheppen kan, al zal hij dan misschien moeten beginnen met eene misdaad: „— Verhard u mijn hart en omgord u met het ijzeren harnas der onverschilligheid! Stik in uw bloed, maar laat geen droppel getuigen dat men u wondde! Wees sterk mijn brein, en duizel niet! Bevat alles, behoud alles, doorzie alles en oordeel immer juist. Dat nooit iemand bemerke, dat gij falen kunt. Bedek elke fout met vonken van schitterenden geest. Zeg niet, dit of dat kan niet — — -- het moet geschieden! Gij moet de onmogelijkheid zelve kunnen oplossen en te niete doen. Ik twijfel niet!

Ik verklaar mij vrij van de banden der maatschappelijke instellingen; ik zal misdadig worden , maar misdaad houdt bij mij op misdaad te wezen. Mijne misdaad spruit uit mijne over tuiging, uit beginselen voort. Zijn die onzuiver en is mijne overtuiging valsch, dan is misdaad op zijn hoogst — — — dwaling! —"

Men moet aandachtig deze citaten lezen , want die zijn niet rethoriek alleen. Inderdaad heeft