is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij van zulke groote dingen gedroomd en heel lang heeft hij, telkens wanneer er een schijn van gelegenheid was zelfs, de oude droomen met de kracht van nieuwe inspiratie in zich voelen ontwaken. In '68 droomt hij ervan een man als Bismarck te overschitteren, in '70, in den Haag, houdt hij conferenties met een officier van 't Nederlandsche leger en beraadslaagt over een coup d'état of iets, wat daarop lijkt.

De weinige vrienden, die hij had — en zelfs zijne vijanden — hadden groote verwachtingen van hem, achtten hem tot héélvéél in staat en stonden versteld van zijne vlugheid van geest.

Abraham des Amorie van der Hoeven ontving te Utrecht eene huwelijksaankondiging van Dekker en Tine en nu kon hij zich niet langer bedwingen; de correspondentie tusschen hen hokte wel sinds eenigen tijd, maar nu moet hij schrijven. De aandoenlijke brief is opgenomen in Brieven II, bid. 97 v. v. Onder meer komen daarin deze merkwaardige woorden voor: —,,Het Vaderland heeft regt 0111 wat uitstekends van u te verwachten, uw verblijf in de O. mag niet spoorloos voorbijgaan. Men moet er na honderd jaren nog spreken van 't geen gij goeds en groots