is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeren kennen en waardeeren. Wat speelgoed en wat lekkernijen paaien een kind, ja, maar geen jongeling, geen jong meisje, dat zwijgt en lijdt, als ze des nachts hare moeder hoort schreien. En als Dekker weeklaagt over het gemis der kinderen, is het weer de herinnering, die schooner is dan de werkelijkheid ooit was.

„God zegene U en geve U vrede' schreef des Amorie van der Hoeven. Er is geen vrede gekomen, nooit, niet één dag. Schijn van bevrediging zoo nu en dan, maar vrede nooit. De eerzuchtige vindt nooit vrede Toch is dit niet de hoofdoorzaak van Dekker's diep rampzalig leven, ten minste niet de eenige. Die schuilt elders. Wij zullen haar leeren kennen.

Zoo, nog altijd vervuld van aspiratiën naar de hoogste eer, bewust van zijne kracht, niet wetend waartoe en wanneer ze te gebruiken, de maatschappij met hare instellingen verachtend, met minachting voor de menschen, een hoofd vol plannen en duizelingwekkende beramingen en dorst naar Napoleontische daden in de ziel, zoo was de 26 jarige Dekker, die zich den io,lcn April '46 aan Tine verbond door een huwelijk, te Tjanjor.