is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— stond bóven die flauwiteiten. Of zij dan niet aan geld hechtte ? — De vraag getuigt van veel oppervlakkige kennis van het leven. Zij was baronnesse van Wijnbergen en naar de getuigenis van velen, o.a. naar die van mevr Omboni— Etzerodt, danic ook — ik bedoel grande dame ook wanneer hare schoenzolen versieten waren en hare japon af — en méér nog! — want de getuigenis van mevr. Omboni kon gewraakt worden — naar de getuigenis van den alom bekenden Alantegazza, den schrijver over de Vrouw en de vrouwen bij uitnemendheid, was zij „eene vrouw uit de werkelijk hooge wereld"

— en dus zij wist wel, wat het is, een stand te moeten ophouden zonder vermogen. D&t begreep ze wel! — maar het onridderlijke —d&t begreep ze ook en voelde ze — hinderde haar. — Daarmee heb ik weer een trek aangebracht. — Op hare beschrijving, zooals ze door Multatuli gegeven is in den Max Havelaar, mijne uitgave pag. 76 en 77, valt niets aan te merken. Daarin is geene onwaarheid, geene valsche voorstelling, maar ze moet noodzakelijk aangevuld worden met wat op bid 100 door hem wordt gezegd als hare meening, d. w. z. als zijne meening, want