is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze hem diensten te bewijzen had, stond ze op, Martha en Maria te gelijk; ze had haar gebogen wil in zijn dienst gesteld.

Niemand kende hem dan zij alleen; niemand waardeerde hem genoeg — dan zij alleen — zij leefde bij zijne genade en naar zijn welbehagen. — Zóó alleen kon Dekker liefhebben.

V.

Uit den Havelaar blijkt, dat Multatuli dit boek met al zijne oprechtheid heeft geschreven: hij heeft geloofd de volkomen waarheid te zeggen , zooals hij de waarheid toen zag. Had hij het boek in Batavia geschreven, kort na zijn eervol ontslag, het zou heel anders geworden zijn.

Maar toch zijn de feiten door hem medegedeeld, waar hij ze geeft als feiten, volkomen juist; waar hij critiseert, heeft zijn oordeel den invloed zijner aandoeningen en overpeinzingen van een paar jaren zwervens ondergaan. Zoo schreef hij in den Havelaar: Zij begreep volkomen, hoe het kwam, dat de officieren van elk aangekomen oorlogsschip grootendeels bij Max logeerden, en dat zijn huis hun geliefd pied-a-terre was."

Meerkerk, Multatuli. s