is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit feit is juist; maar die officieren, welke daar bij hem logeerden, spraken later met alles behalve lof over hem. Het kan natuurlijk niet in mijne bedoeling liggen mijn boekje met „praatjes van dezen of genen" te vullen, maar van belang dunkt het me, eenige aandacht te wijden aan de meening van één hunner, een gepensionneerd kapitein-ter-zee, die meermalen bij Dekker logeerde, te Menado. Woordelijk teekende ik uit zijn mond op: ,,'t Was verschrikkelijk. Ziet u, hij was gastvrij, geestig, alles wat men maar wil, maar Tine, zijne vrouw, werd volkomen door hem gebiologeerd. Dat was verschrikkelijk om aan te zien, pijnlijk. Dan waren wij daar, jonge officieren, en dan zei hij: „nu zal je eens zien, hoe Tine is." Dan was ze in de badkamer en liet hij haar roepen; ze kwam met loshangende haren; dat wij er waren, wist ze niet. Hij keek haar aan, als ze daar verlegen stond, net zoolang tot ze voor hem op de knieën viel." — Dat was één van de verhalen van dien kolonel, die bij iedereen als zeer geloofwaardig bekend stond en van wien ik zelf niet dan aangename herinneringen van volkomen betrouwbaarheid bewaar. Ik dacht