is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

anders. Het valt daar gemakkelijker zinnelijke bevrediging te vinden en er bestaat minder reden voor de wettige vrouw — vooral voor eene vrouw als Tine — om jaloersch te zijn. En de vrees, zich te compromitteeren, vervolgt u daar niet. Zeer dikwijls zat hij zelf in Europa in de war met zijne „veroveringen" en werd de verliefdheid hem lastig. We zagen het reeds, hoe hij met Sietske verlegen zat en uit „ridderlijkheid" alleen niet voor braven Hendrik wilde spelen. En er bestaan gegronde redenen, om aan te nemen, dat hem dit zeer dikwijls overkomen is. Menigmaal was het eene heele berekening, om al zijne „liaisons" uit elkaar te houden.

En de vijandige houding van verscheidene vriendinnen later schreef hij gaarne toe aan jaloerschheid — omdat ze nu eenmaal niet allen favorites konden zijn.

In Indië was de verliefdheid ook zeker van een anderen aard, terwijl Tine hem ten slotte toch behield; ook was zij jong, en gezond. Hartstochtelijk was zij nooit en hij was altijd, ten minste doorgaans, in weerwil van zijne geweldige uitvallen, vol teedere zorg en hartelijkheid voor haar. Ofschoon hij zich de meerdere