is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangenaam voor haar. — Dekker was van Sept. tot Dec. '59 in Brussel: herbergjeLePrinceBeige waar hij van ongeveer 15 Sept. —15 Oct. zijn Max Havelaar schreef; dus in ééne maand met copiëeren er bij. En Tine logeerde van Sept. tot Januari op de Buthe.

De eerste maanden van haar verblijf daar waren hoogst onaangenaam. Jan Douwes Dekker was in den grond een nobel man, maar wat wispelturig, wat niet minder werd, toen hij langzamerhand veel te veel begon te drinken. Hij geraakte onder den invloed van van Heeckeren, die niets onbeproefd liet, om Dekker te benadeelen. Jan zelf was boos, waarschijnlijk om Multatuli's doelloos reizen door Frankrijk en Duitschland, nadat hij hem geld verstrekt had voor een heel ander doel. Dekker speelde en verloor nog wat hij bezat. Bovendien doorleefde hij allerlei romanetto's en kocht o.a. Eugénie los uit een „huis" en hield haar eene poos bij zich.

En nu trachtten allen samen te werken, om Everdine met de kinderen van den vader dier kinderen, Multatuli, gescheiden te houden. Men wou niet helpen voor de nood ,,op zijn hoogst was" — en dan alleen haar en niet hem. Ze