is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiervoor ging dan ƒ 50 af voor de „tantes". Ook over die tantes en de treurige historie daarmee verbonden leze men den zooeven genoemden bundel „Brieven".

Rochussen werd niet bang en van Dekkers eerherstel kwam niets: de Havelaar werd uitgegeven. Den i2denof 13^» Januari 1860 reisden Dekker en Tine met de kinderen naar Brussel en betrokken eene woning in Chaussée d'Anvers, ik meen no. 73.

Dekker was toen 40, bijna 41, en Tine even 41 jaar oud; Eduard 61/* en de kleine Everdine 31/2 jaar.

In die maanden daar te Brussel werd Dekker de beroemde Multatuli. Die „roem" heeft zijn geluk, Tine's vrede en het gemoed der kinderen verstoord; die roem is heel duur betaald.

IX.

Nu werden Dekker s „liefden" van een ander allooi; ze waren nu „vereersters van den grooten Multatuli." Och, er is zooveel in het alledaagsche, dorre conventieleven, dat jonge vurige menschen moedeloos maakt en verlamt, en er

Meerkerk, Multatuli. 9