is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanwijst, hoeveel jongelieden heil ervaren hebben van het nu verschacherde en verknoeide „Een liefde."

En ook de verschijning van zulke boeken in Nederland door Nederlandsche auteurs is mogelijk geworden pas na Multatuli's arbeid en wel voor een groot deel daardoor.

Multatuli vond het verliefd worden van intelligente vrouwen en meisjes op hem een genot, al wist hij ook herhaaldelijk met die verliefdheid geen raad. En dit was eigenlijk meer dan Tine verdragen kon. Die „vereersters van den grooten Multatuli werden mededingsters voor Tine; hare inspanning, om ook daar boven verheven te zijn, heeft haar geknakt. Het was te veel voor eene vrouw van onzen tijd, ook al was die vrouw „opgevoed door Multatuli", zooals I ine zich noemt, als ze wankelend en in ellende aan haar verleden en aan haar ideaal trouw blijven wil.

Hij was door velen omringd, door ééne uitverkorene altijd of bijna altijd getroost. Zij was alleen. En waar?

De woning „Chaussée d'Anvers" was een geschikt verblijf, maar daar woonden ze niet

9*