is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gaan, en dan als koloniaal. De man doorleefde eene treurige liefdesgeschiedenis. Dekker nam hem mee naar huis en herbergde hem, zeer tot zijne eigen ergernis, want heel spoedig sprak de Pool heel uit de hoogte van „Bei uns in Berlin!" — wat Dekker niet uitstaan kon. Maar de man kon niet weg: hij had wat geld gegeven aan Dekker, meen ik, en dat geld wal op. Twist was het gevolg en eerst na eene heele poos vertrok meneer Korolewsky.

Maar weinigen bezochten hunne woning, nog al dikwijls des Amorie van der Hoeven, Zuur, een pater jesuiet — om Dekker te bekeeren — een gewezen scheepskapitein, die in Asmodee over de Ideën schreef — een zekere Huisman, een dageraadsman — een slachtoffer ook al van maatschappelijke misstanden, naar ik meen. Vroolijkheid bracht hij niet. Een treurig leven was het. Ook in andere opzichten — een treurig

leven.

XIV.

„Een goed vadertje" had hij willen zijn en zou het zeker geweest zijn — we kibbelen niet over het begrip aan goed te hechten — als „de