is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had zij toch altijd geloofd. Daarvoor had zij alles verdragen. — Maar ik wil geene aandoeningen wekken, anders dan door de feiten. Ze bleven er wonen. Omboni had een oud kasteel gekocht, dat veel te groot was voor hem en zijne vrouw, en een vleugel daarvan werd ter beschikking van Everdine met de kinderen gesteld.

Nonnie ontving goed onderwijs, leerde mooi viool spelen en teekenen en Eduard kreeg al spoedig eene betrekking van correspondent voor het Fransch in eene grossierderij. Potgieter zorgde weer voor geregelden steun, zoodat Eduard zelfs enkele maanden naar Engeland kon waan. Doch deze afwezigheid duurde maar kort.

Op de kostschool, waarvan Tine een tijdlang directrice was geweest, had zij een meisje leeren kennen, eene onechte dochter van den heer Blumenthal, bankier te Venetië. Door bemiddeling van de moeder van dit meisje werd Eduard op het kantoor van Blumenthal werkzaam gesteld. En toen zijne verdiensten vermeerderden, vertrok ook Everdine met Nonnie naar haar zoon, in het begin van Juli '73. Eerst