is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren bij het lijk van hunne moeder, behoefte hebbend aan het noodige !" —

Hij zelf zond f 20.— en hij schreef aan Funke en aan Vosmaer en aan Mina Kruseman en Roorda van Eysinga met het verzoek ook wat te zenden, wat ze zeker hebben gedaan. Hij vroeg om inlichtingen, maar kreeg geen antwoord; hij vroeg den kinderen, dadelijk maar naar Wiesbaden te komen — maar er kwam geen antwoord.

Tine had haar man, de kinderen hun vader verloren — Dekker Tine. Het leven heeft de kinderen nog wel tot den vader gebracht, maar liefde was er niet. Zij hebben veel geleden — maar ook hij , Multatuli.

Na het bericht van haar dood schreef hij aan zijne Ideën voort no. 1247. De lezer moet dit idee eens opslaan — het loont de moeite. —

Van verdere „liefdes" willen we niet verder spreken. Hij werd ouder en „des bitteren levens" zat. Mina Kruseman en anderen komen misschien nog wel eens ter sprake. — Den islen April '75 is hij getrouwd met Mimi — de weduwe Douwes Dekker—geb. Hamminck Schepel. —