is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stond naar Europa te vertrekken, door er op te wijzen, dat hij zeer ernstig- ziek was (hij werd in het rijtuig gedragen, dat hem voor goed uit Buitenzorg voerde). Hij was inderdaad ziek ; op medisch advies is hij per zeilschip (om de Kaap) naar Europa teruggekeerd; maar zoo ziek was hij niet, of hij had, als hij gewild had, den gewezen assistent-resident Dekker kunnen ontvangen. Maar hij wilde niet. En daaraan had hij, mijns inziens, groot gelijk. Hij had Dekker op twee wijzen kunnen ontvangen, als Gouverneur-Generaal of als particulier. Het eerste wilde hij niet; zijn opvolger Pahud werd eiken dag verwacht; er was geen reden van staatsbelang, om iemand te woord te staan, die zoo onbekookt was opgetreden. Wat kon de gewezen assistentresident te zeggen hebben ? Hij had zijn ontslag gevraagd en het gekregen; geen band bond de Regeering van Nederlandsch-Indië meer aan den op eigen verzoek ontslagen ambtenaar. Inlichtingen geven over knevelarijen in Lebak? Daarvoor kon Zijne Excellentie Dekker best missen. Er was reeds een onderzoek gelast; van doodzwijgen was geen sprake. Dat gebeurde niet onder Duymaer van Twist. De resultaten van Meerkerk, Multaiuli. \\