is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beschuldigend van misbruik van gezag en verdenkend van knevelarij. Dekker deed dit op grond van aanteekeningen zijns voorgangers, den heer Carolus, op grond van mededeelingen en bekentenissen van controleur van Hemert, op grond van de beschuldiging der weduwe Carolus, die haar man voor vergiftigd hield, en op grond van klachten bij hem ingediend. Gronden genoeg.

Het is de vraag niet, of een den regent vijandig hoofd Dekker trachtte op te hitsen, wat de heer van Sandick ook maar van hooren Zeggen of van inlanders heeft; bovendien is er in die heele passage van van Sandick's opstel iets vreemds: op de eene bladzijde zegt hij. „dat die menschen nooit uit eigen beweging bij hem zouden zijn gekomen" — en op de andere: ,,de inlanders waren gewoon bij den heer Carolus over hunne hoofden te komen klagen." —

Later bleek immers, dat Dekker volkomen gelijk had: nog in het jaar '56. Welnu: zoo iemand had men niet voor een vergrijp te goeder trouw broodeloos mogen laten — dat is schande — ik haal de woorden van den heer van Sandick aan, iemand rwiens eeuwige ver-