is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het moet maar gezegd worden: volgens den Minister Hasselinan, vroeger assistent resident in Lebak, leverde de Regent meiden aan Brest van Kempen. De resident wou schipperen — en Dekker wist zeker, dat hij zeggen zou, indien hem de feiten door Dekker waren meegedeeld: „Laten. Wij. Dit. Alles. Nu. Eens. Kalm. Aan. Den. Regent. Vertellen. En. Hem. Tot. Zijn. Plicht. Zien. Te. Brengen. Door. Zachtheid." — Den Regent eerst verwijderen kwam niet in den resident op. En Dekker wou hem geene opening van zaken doen — waarin hij ongelijk had. Een beetje hoogmoed heeft hem ook daar parten gespeeld. En Carolus, die vergiftigd vjas, had geaboucheerd met den Resident, zonder eenig gevolg. Maar boven alles : Dekker vertrouwde er vast op, dat de GouverneurGeneraal hem handhaven zou. Indien hij nu mèt zijne bewijzen bij van Twist kwam, en indien — waaraan geen twijfel bestond! —• zijne aanklacht gerechtvaardigd bleek, zou dit het feit zijn , dat hem ineens een man van groot gewicht zou maken, in Indië zoowel als in Holland.. Een ambtenaar uit de omgeving van den Gouverneur-Generaal — de Waal? —