is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schreef Dekker, dat hij zijn mond maar moest houden, hij was er toch eervol afgekomen. Misschien was dit op verzoek van van Twist; maar Dekker vatte het op als eene heimelijke bedreiging, gedaan uit vrees van de heeren, dat van Twist ooit de waarheid weten zon

Daarom vroeg hij zijn ontslag en weigerde hij naar Ngawi te gaan. Dekker wist niet, dat d^ Raad van Indië hem terstond had willen ontslaan — misschien heeft hij dit nooit geweten! — en dat de persoonlijke tusschenkomst van den Gouverneur-Generaal noodig was geweest, om zijn ontslag te voorkomen en de zaak met eene terechtwijzing en eene overplaatsing te doen afloopen.

Indien Dekker dit geweten had? Zou hij dan toch zijn ontslag hebben gevraagd? — Ik weet het niet, maar gelooven doe ik het niet.

Hij heeft zijn ontslag niet gevraagd uit principe ; hij deed het uit hoogmoed, in het vertrouwen op Duymaer van Twist, krachtens zijn geloof in de eerlijkheid zijner zaak , en uit berekening. Maar niet uit medelijden alleen met de inlanders, niet om door zijn voorbeeld den geest der ambtenaren en der regeering te ver-