is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twist een man geweest, hij had dit antwoord gegeven. Dat hij dit niet gedaan heeft, is zijne allergrootste schande — de heer van Sandick

o

moge dan op de mooie biographie van van Twist wijzen of niet.

Vóór ik nader op de werkeloosheid van Dekker wijs, om recht te vragen, acht ik mij hier genoodzaakt eene uitweiding te maken over iets anders, aan het slot van van Sandick's opstel ter sprake gebracht. De heer van Sandick publiceert daar een brief van den heer Duymaer van Twist, door dezen geschreven aan den heer Mr. Bergsma; die brief luidt aldus:

Diepenveen, 20 April 1882.

Aan Mr. W. B. Bergsma.

Weled. Gestr. Heer,

Ik wil Uwen brief van den i8di;n dezer, dien ik heden morgen ontving, onverwijld beantwoorden.

Mijn geweten geeft mij het getuigenis, dat ik den ambtenaar Douwes Dekker zelfs met buitengewone welwillendheid heb behandeld. En ik vertrouw, dat U, die met het gebeurde beter