is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strekt niet. Vermoedelijk is hij een der vrienden van Douwes Dekker, die dan vermoedelijk de onbeschaamdheid zal hebben gehad hem te verzekeren , dat het feit onwaar is. Wordt nu het feit door of namens mij in de couranten als waar medegedeeld, dan zal dit niet anders ten gevolge hebben, dan dat D. D. mij uitscheldt voor een infamen leugenaar. De zaak zal dezelfde blijven.

Ik heb de eer mij met hoogachting te noemen

UwEd. Gestr. Dvv. Dr.:

Duymaer van Twist."

VI.

Douwes Dekker spreekt in Idee 950— IV' Deel, 156 — eveneens over die ontmoeting, maar in eenigszins andere woorden, en hij geeft eene geheel andere voorstelling van het feit, waarvan de heer van Twist met zooveel moeite verlost schijnt. Het is noodzakelijk hier dat Idee in te lasschen : ,,Na mijn vertrek van Lebak alzoo — voor en na 't schrijven van den Havelaar —■ zwierf ik rond — — —