is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VII.

Wanneer heeft Dekker den heer van Twist ontmoet? —

In den brief van den laatste komen deze woorden voor: „Hij deelde mij mede, dat hij toen te Brussel zich met literarischen arbeid bezig hield''1 — en in den brief van Dekker aan den „Gouverneur-Generaal in-ruste" zegt hij: „ Thans ben ik in België, en zal trachten mij eenigen tijd staande te houden door letterkundigen arbeid

Welke arbeid kan dit geweest zijn? — Die brief aan den Gouverneur-Generaal is van Januari '58. In dien brief zegt hij aan van Twist, dat zijne vrouw en kinderen bij zijn broer zijn — in Idee 950 zegt hij: ze leden gebrek.

Van Twist zegt: hij hield zich bezig — Dekker

zegt: ik zal trachten me staande te houden

Heeft hij dit toen getracht? Heeft hij werk gezocht bij de „Indépendance Beige"? — Van Twist zegt: 't was voor de Engelsche Regeering — Dekker': 't was voor de Fransche. Volgens Dekker heeft van Twist hem geschreven