is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twist spreekt, Minister van Koloniën; in April '59 kwam Tine in Europa. —

Maar in '58 leden I ine en de kinderen geen gebrek!

Naar mijne meening is toch zooeven de juiste tijd zoowat aangegeven voor die ontmoeting — en die ƒ 50 zullen Dekker niet aangeboden zijn op de wijze, die hij ons zoo geheimzinnig voorhoudt , indien ze aangeboden zijn.

Rochussen heeft Dekker altijd voor een eerlijk man gehouden, dat staat vast, en indien de heer van I wist wellicht het feit aan Rochussen heeft verteld, dan zou zeer stellig dtórover in het laatst van 68 tusschen Rochussen en Multatuli gesproken zijn; ik houd het er zelfs voor, dat Rochussen Dekker dan niet als eerlijk en fatsoenlijk man zou behandeld hebben. —

De heer van Twist wisl, dat er in die dagen van zijn eénig schrijven eene Multatuli-commissie bestond; zijne veronderstelling, dat de heer \ ersluys een vriend van Multatuli zou zijn, is dan ook heel, heel comisch, haast komiek. Hij deelt het feit mee aan den heer Bergsma, deze mag het meedeelen aan Boissevain, maar niemand mag het mededeelen aan Versluys —