is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche literatuur voor langen tijd. „Dat boek moet er ons boven op helpen!" Ziedaar schering en inslag van zijne brieven.

Er steekt niets kwaads in, integendeel; alleen: we mogen Multatuli niet langer den man van Lebak noemen, maar wel den schrijver van Max Havelaar.

IX.

Den brief, waaruit ik zooeven een zin geciteerd heb, dien van 15 Nov. '59, dienen allen heel aandachtig te lezen. Daarna zal het ieder duidelijk wezen, wat Dekker met den Havelaar wilde bereiken, en ieder zal het met mij eens zijn, dat de man van Lcbak nooit bestaan heeft, d. w. z. : de zichzelven en zijn gezin voor een puur principe opofferende Eduard Douwes Dekker heeft nooit bestaan. Tegen Tine spreekt hij daarvan ook geen woord; zij zou hem niet begrepen hebben.

Tine heeft in hem ook nooit den martelaar van Lebak gezien, maar altijd een miskend genie, een koning zonder koninkrijk, die maar