is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VIII.

DEKKER, NA TINE'S DOOD, — EN MAX EN NONNIE.

I.

De heer J. Versluys, wiens meening ook over Iine niet bijzonder gunstig was, schrijft heel ongunstig over den kleinen Max uit den Havelaar. Het schijnt mij, dat de heer Versluys niet heel nauwkeurig was ingelicht. Zoo heeft hij b.v. niet geweten, dat Tine, vóór ze uit Italië kwam, van Dekker de belofte had gekregen, dat hij niet met Mimi zou leven, maar met haar. Waarschijnlijk bestaan Dekker's brieven nog en zijn ze in het bezit van mevrouw Omboni.

Waarschijnlijk legde Dekker die belofte af met instemming van Mimi, die werkelijk haar best heeft gedaan, om zich geheel op te offeren; maar, zooals ik al zei, het onmogelijke werd geëischt. Meermalen heeft Mimi, uit wanhoop,

13*