is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de woning op de Zuidwest-Binnensingel in den Haag ook verlaten met het plan daarin niet terug te keeren. Ze keerde 's avonds wel weer

terug; waar zou ze heen ?

Dekker mocht haar ook niet laten gaan , maar Dekker mocht evenmin zijn woord breken. De toestand was eigenlijk van het begin af onhoudbaar. Allen waren dan ook ongelukkig, zooals al gezegd is. Mimi zocht meermalen haar troost bij Tine. Als men zich goed in dat leven indenkt , doet het hart je zeer. Dekker wou Tine veel lijden vergoeden en verzwaarde haar leed, uur na uur; Mimi wou Tine het leven verzachten en zocht, zelve overstelpt van jammer, haar troost bij de ongelukkige; Dekker wou trouw en ridderlijk zijn en had daarvoor zijn slachtoffer moeten verstooten en dus ontrouw en dorperlijk zijn. De kinderen waren op de jaren, dat ze den jammer gingen opzuigen in de ziel. —

En om den engen kring van dit leed leefde eene wijde wereld van menschen, die bijna allen vijandig gezind waren en waarvan de enkele uitzonderingen machteloos waren, iets aan den toestand te veranderen.

Tine en de kinderen hadden voor Dekker al