is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun verdriet verborgen. Toen hij met Mimi naar Duitschland vertrok, om te gaan spelen en Mimi's vertaling van den Max Havelaargeplaatst te krijgen, waren Tine en Eduard thuis bezig, om het is,e , 2dt en 4dc Bedrijf van Vorstenschool in het net te schrijven. Juist was hij er in geslaagd zijne Millioenen-Studiën in het „Noorden" geplaatst te krijgen als feuilleton en uit Mainz schreef hij Tine, dat ze voorloopig ƒ 20 per week zou ontvangen. Maar Tine ontving den brief niet: Mimi vond hem ongeopend op de tafel. En uit Innsprück ontving Dekker te Mainz het bericht, dat Tine en de kinderen op reis waren naar Padua. —

Die brief uit Innsprück was voor Dekker een geduchte slag. Hij was „kapot". Maar nog kan hij niet begrijpen, wat er gebeurd is. Zij hem verlaten! Hoe was dat mogelijk! — Het komt niet in hem op te zeggen : wat moet Tine geleden hebben ! —

Jaren later schreef hij aan Vosmaer: ,,Want zij die geen geld had kunnen krijgen op m'n Vorstenschool, had wèl geld gekregen om weg te reizen, met de uitdrukkelijke conditie dat ze dat doen zou. Eduard heeft z'n „woord van