is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer" moeten geven, dat ze werkelijk gaan zouden!"

Zij is Tine; — in plaats van diepen eerbied voor het lijden der arme hooren we in deze phrase een verwijt aan de doode.

II.

In Dec. '73 schreef hij aan Vosmaer: „Om niet onder te gaan (ik zit op zware lasten, dank zij de helsche machinatiën, die mij 111 n vrouw en kinderen hebben afgenomen) moet ik 15 vel in de maand leveren." —

Altijd door blijft hij bitter over Tine's vlucht spreken, ook dan, wanneer hij „vergeving" inroept voor hare daad; ze hebben hem „haar afgenomen" herhaalt en herhaalt hij, tot men eindelijk wel moet gelooven, dat hij zijne woorden ernstig meent.

Die „helsche machinatiën" hebben beslist nooit bestaan; — de eenige, welke misschien te verdenken ware geweest van de eene of andere machinatie, was Hotz, van wien hij met groote „ruzie" was weggegaan, nadat Mimi metterwoon