is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Amsterdam vertrokken was; doch ik zeg nadrukkelijk misschien, daar ik mij geene voorstelling heb kunnen maken van dien heer; maar vergis ik mij niet geheel, dan zou eene al te communistische opvatting van het mijn en dijn, ook waar het de vrouwelijke communegenooten in den huize Hotz betrof, aanleiding tot die ruzie geweest zijn, en doorgaans laat zulk een twist wrok na.

Deze twist bij of voor het scheiden van de markt staat niet op zichzelf: Dekker vergiste zich doorgaans in de menschen en schiep zich illusies, die illusies waren, ofschoon hij zelf er zich later over verbaasde. In '73 — één uit de heel, heel velen — heette Mina Kruseman „kristal zoo oprecht en liep Dekker met haar weg — in '75 's Mina „eene brutale meid" — en eene intrigante.

o

In van Lennep vergist hij zich , in Veth , in Bleeker, in van Straten, in van Gennep , in van Vloten, in Busken Huet, in Kern, in V ersluys, in Wertheim, in de Keyzer, in Meyboom, in Ihieme, in dAblaing, in Vosmaer zelfs, — enz. enz. Hij was zijne ernstige vergissingen begonnen met Duymaer van Twist. —