is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, godsdiensten, heel andere dan kleinhollandsche levens hadden op hem ingewerkt. En als hij nu tegenover een zijner tijdgenooten stond, die nooit Holland had verlaten en wiens levenskarretje zoo heel stil en gemoedelijk langs Holland's goedonderhouden wegen was gesukkeld, zag hij hem klein en bekrompen.

Daar ginds groot zijn, schreef hij uit Menado aan zijn broer Pieter, den dominee, dat zegt niets, want in het land der blinden is éénoog koning. Doch nu gevoelde hij zich in Holland verre boven de Hollanders — wat geld, dat hadden zij meer dan hij. Maar dat zou spoedig verholpen zijn in Indië.

Zoo, de proef der vergelijking in Holland schitterend doorstaan hebbend, kwam hij in Indië terug. Daar vindt hij in Duymaer van Twist, den hoogstgeplaatste, al dadelijk een steun van belang. \ an I wist stelt Dekker hoog.

De latere haat is alleen voldoende te verklaren door het vroegere vertrouwen. De bitterheid, waarmee hij hem vervolgt, is geëvenredigd aan zijne diepe teleurstelling. — Dadrna verwacht hij van het nog mindere Hollandsche publiek geen steun, geene sympathie. —