is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij eene belofte deed, waarvan het onhoudbare te voorzien was En na het rampzalige jaar '69—'70 heeft hij niets onbeproefd gelaten, om de schuld te werpen op allerlei menschen, die machinatiën op touw zetten. Vosmaer b.v. is nooit op de hoogte van den waren toestand geweest en heeft de ware toedracht nooit gekend.

\ ersluys, niet in den maalstroom der emancipatie meegesleept of er door aangetrokken, heeft maar weinig sympathie voor Tine: ze is te gedwee, te inschikkelijk in den Havelaar, ze had hare eigen opvattingen en ,,die verschilden veel van de gewone Nederlandsche opvattingen". De auteur zegt er wel iets van te weten, maar dat acht hij ongeschikt voor openbaarmaking

1 hans — nu alles openbaar is gemaakt

Hier lasch ik iets tusschen, om dat alles wat te beperken. Waarom deelt de uitgeefster der brieven, die niemand en niets spaart, ons den naam niet mee van den meneer, die op het kantoor van Wertheim telkens geld haalde nawens Multatuli, zonder dat deze daar iets van wist ? Dekker wist later toch , dat die zaak niet in orde was. Funke had hem alles uitgelegd. A. noemt ze hem — A. Heette hij niet baron Meerkerk, Multatuli.