is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Pletterberg? of Plettenburg? Deze halfheid moet iederen lezer onaangenaam treffen. —

nu alles openbaar is gemaakt,

zou de heer Versluys misschien niet meer aarzelen het weinige, dat hij weet, mede te deelen. Het zou mij echter verbazen, als hij niet erkende, dat Dekker van Tine gescheiden is gebleven vóór '66, alleen omdat Tine physiek hem niet bevredigen kon En Tine walgde ten laatste van zijne liefdeshistories. Die walging heeft ze, zoolang ze kon overwonnen, omdat zij in Dekker een groot man zag, bestemd voor iets verhevens, en hem kende, als in den grond een heel goed mensch. En zij heeft berust in de scheiding, omdat „eene andere hare plaats innam, die beter kon doen, wat zij had willen doen".

De opdracht van den Max Havelaar, na Tine's overlijden, aan „de diep vereerde nagedachtenis van Everdine Huberte baronnesse van Wijnbergen etc " — is ééne der vele pogingen van Dekker om goed te maken, wat hij bedorven had. Ze is hem ingegeven door wroeging — en dit vermeerdert ons medelijden met den armen man; ze is een bewijs voor zijn goed hart en tevens een bewijs voor zijne zwakheid.