is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vellen over haar leven; zij heeft gestreden en geleden en ten slotte alles gegeven aan den man, dien zij met onwrikbare trouw en ondoofbaren moed gesteund heeft in zijn moeitevol leven. 1 ine heeft geen bitter woord over haar gesproken hoe zou ons dat voegen; het is Tine een troost geweest te weten, dat Mimi voor Dek zorgde wij mogen haar dankbaar zijn, dat ze dat gedaan heeft. Een ding is er alleen, dat Mevrouw de wed. Douwes Dekker— Hamminck Schepel verkeerd heeft gedaan — of juister misschien, waaraan ze misschien verkeerd deed: het uitgeven der Brieven van Multatuli. Ik weet het wel — in zijn angst voor het oordeel, door de nakomelingen over zijne scheiding van Tine te vellen, heeft hij o.a. gezegd: „bewaar dezen brief of noteer het voor na mijn dood" — hij dacht misschien, dat we tevreden zouden zijn met zijne onjuiste voorstelling der zaak — maar overigens heeft hij op tal van plaatsen over la vie privée, dat murée moet blijven, gesproken en niet het minst duidelijk in den Havelaar, in de Ideën en vooral in een brief aan mejuffrouw Mimi Hamminck Schepel zelve. Den 2cp,enJuni 63 schreef hij haar: „ I oen ik trouwde, heb ik