is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Everdine natuurlijk gewaarschuwd voor mijn fancy. Zij begreep alles en had er mij lief om. Nooit was de minste breuk in haar trouw. Altijd was ze, zooals ik haar voorstel in dien brief op pagina zooveel van de Minnebrieven. Altijd verzoende zij mij met mijne fantaisie, als weer de „Kapel was neergevallen in 't dagelijksch spoor, en daar vertrapt door een ezel". Over het geheel is Tine juist, zooals ik haar in de Minnebrieven geschetst heb. Alles is waar, alles, en daarom juist is 't zoo jammer, dat ze gedrukt zijn en gelezen worden door volk, dat er niets van begrijpt. O, 't is een profanatie, en ik vloek dien Dr- in de letteren, die met z n gehuichelde philantropie me verleidde tot zoo verkeerd besteede openhartigheid. Over 't geheel is schrijven voor publiek iets indécents. Gij zoudt uw knie, uw enkel zelfs bedekken voor 'n voorbijganger, en ik geef m'n ziel te koop 't is infaam!" —

VI.

Reeds meermalen hebben we over zijne kinderen gesproken. —

De kleine Wouter, over wien hij in zijne