is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een snijkamer en dan weer iets anders. Hij zat nu weer in Holland, vooral te Rotterdam, en dan weer in Italië. Er is zeer weinig van hem terecht gekomen en soms moest men zich afvragen, of hij volkomen toerekenbaar was. Maar of we hier te doen hebben met een afwijkenden aanleg, dan wel met de vruchten eener ongeregelde opvoeding, zeker is het, dat Multatuli niet veel genoegen van zijn zoon heeft beleefd, en dat is zeker de schuld van den zoon."

De zoon zal zeker niet beweren, dat er veel van hem terecht is gekomen, al is het dan ook, maatschappelijk gesproken , over innerlijke waarde oordeel ik niet, precies zooveel als van den heer Versluys — die hem heel goed schijnt gekend te hebben. — Doch iets waars is er in hetgeen de heer Versluys verhaalt: veel pleizier heeft Dekker van zijn zoon niet beleefd, omdat Dekker sinds '60 — toen Max 6 jaar was — maar zoo nu en dan eens bij zijn zoon heeft geleefd, en nooit geregeld. In '70 was Max 16 jaar en juist oud genoeg, om iets van het leven te begrijpen en zulk leven ,,eene hel" te vinden. —

Dekker dacht, dat zijn zoon het hem kwalijk