is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren des levens, was het niet voor den kleinen Eduard, wat hij van zijn vader — veel te vroeg! — hoorde en zag, zoodra het begrijpen begon. Dit bedenke men, vóór men verwijt. —

VII.

Toen Tine dood was, heeft Dekker zelf een oogenblik het plan gehad naar Venetië te gaan, want Mimi durfde hij om verschillende redenen niet zenden. Hij verlangde, dat de kinderen bij hem zouden komen — of Nonnie ten minste, Eduard kon dan naar Indie gaan, als hij wou — een plan, dat den jongen altijd had toegelachen. —

Van Nonnie scheen hij meer te houden dan van Eduard. ,,La Nonni est 1'enfant g&tée de son père!" schreef Tine aan mevrouw Omboni. Mevrouw Omboni had beloofd haar in den zomer van '69 een bezoek te brengen in den Haag. „Dekker m'a bien priée de te dire qu'il vous attend tous les deux eet été ici dans notre petite maison, qu'il fera tout pour t'exprimer sa reconnaissance de ce que vous avez fait pour nous." — Zonderling klinkt, als men daarna