is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hinderd hebben. Dat een en ander zoo spoedig zijn dood zou veroorzaken, had men niet verwacht. Een lief vriend, geneesheer te Amsterdam" — Dr- H. de Vries, denk ik — „kwam hem op verzoek zijner vrouw bezoeken en vond, in stee van grond voor ongerustheid, den toestand zelfs betrekkelijk gunstig. Met zijne gasten — sedert 14 dagen logeerde er de heer O(eberiusP) met zijne vrouw — onderhield hij zich bij buien nog recht opgewekt; nog geen 10 dagen geleden heeft hij op zijn eigen onovertroffen treffende wijze het stukje van „Rammelslag" voorgelezen. Doch verleden Donderdag kreeg hij een heftigen aanval van benauwdheid, die den geheelen dag niet afging en ook 's Vrijdags voortduurde. Dezen nacht sliep hij niet; de morphinepoeder, die zoo vaak reeds hem eenige rust bezorgd had, hielp niet, en hij zei dan ook nu tot zijne vrouw: „dit is geene bui, dit is het einde." Zaterdag-ochtend liep hij nog op zijne vrouw steunende uit de slaapkamer naar de canapé op zijne eigen kamer; hij was steeds benauwd, zoodat hij weinig sprak, maar als hij iets zei, was het helder en klaar ; hij zei, hoe te handelen met zijne kinderen, als hij dood zou zijn, be-