is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra er echter maar liefde is, mag zij zich

geven. Hij vindt er niets onzedelijks in, als de

eene na de andere zich óók lichamelijk aan hem

geeft, terwijl hij getrouwd is, en zou het prettiV

vinden een kind te verwekken bij deze en gene

„liefde", als hij maar in staat is voor moeder

en kind te zorgen. Want genot der liefde als

artuffe zijne charme voorspiegelde, sans scan-

et sans Peur. verafschuwt hij ook.

Maar waarborgen geven voor zijne trouw kan

hij evenmin, misschien schenkt hij den eenen

dag het heerlijke genot van moeder-zijn aan

deze en over eene poos aan gene — en mits

hij vermogen hebbe, zal wijlen August van

Polen in hem zijne evenknie vinden. Zijne ziel

is ruim genoeg, om vele liefden te omvatten -

ze is als de zon en wil schijnen voor allen en allen koesteren.

Maar daarom is zijne liefde ook geene liefde voor ééne vrouw, maar voor de vrouw — en waardoor kan hij zich bij het uitkiezen der individuen anders laten leiden dan door sexueele teeltkeus? —

Stellig zou ook Multatuli zekere voorwaarden hebben gesteld voor de „vrije liefde", d. w. z.