is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wou hij zijn van een land, ergens, eens zich

zeiven beloofd

En zijne eerste daad zou zijn .... te zorgen, dat er 's avonds „geene meisjes meer langs straat liepen om wat brood" en dat er 's nachts geene meisjes meer wakker lagen, „die er niet van slapen konden". Ze mochten allemaal kinderen hebben, zooveel ze wilden — d. w. z. als ze liefhadden, en werden bemind, <7^ ze voor hun kroost konden zorgen, ook wanneer „de minnaar" ontrouw werd, zooals bij Mina in 't Hamerslop, als ze niemands geluk verwoestten .... behalve die, welke hem lief hadden, die deden genoeg met hem lief te hebben, die mochten aan geene toekomst denken en aan geen verleden, niet jaloersch zijn op elkaar, niet klagen — die moesten desnoods met gelatenheid sterven om zijnentwil, indien er niets meer was om te eten of zich te kleeden, als een protest tegen de schandelijke miskenning, waaraan hij blootstond, als eene aanklacht tegen ploertige Nederlandsche deugdzaamheid, die hem miskende.