is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nu eerst recht verstaan, hoe hij onder zijn eigen hartstocht geleden heeft, wetende eigenlijk kwaad te doen, met die meisjes bloot te stellen aan zooveel ellende, als waarvan hij het besef heeft. —

Zijn hart was goed; ik begrijp volkomen zijne verlegenheid met Sietskes toewijding en óók, hoe dankbaar hij zich moet gevoeld hebben,' als een dier twee hem „ongedeerd" verlaten had. Zulke oogenblikken moet hij spijt gevoeld hebben, „geen God te kennen, dien "hij voor de redding danken kon".

III.

Aan Mimi schrijft hij, dat hij voor Gezag is maar tevens dwingt hij haar tegen het gezag op te staan, zooals hij Sietske dwingt zich er tegen te verzetten. Hij schijnt ook hier weer met zich zei ven in tegenspraak. De „Minnebrieven . waarover we straks spreken, leveren evenals z.jne „Brieven" merkwaardige bewijzen voor zijne uitspraak in de zelfbeschrijving van