is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Havelaar, waar hij zich een vat vol tegenstrijdigheden heeft genoemd.

Doch hij is niet in tegenspraak met zich zeiven. Ik geloof, dat hij nooit in tegenspraak met zich zeiven komt, indien men maar altijd goed leest. Hij keurt alle gezag af, zoodra het hem in den weg staat, en zijn eigen gezag moet onaantastbaar hoog staan.

Hij is geheel en al het type van den Oosterschen Despoot. Wetten zijn overbodig, meer dan dat, schadelijk. Eene troonrede, waarinde Ministers den Koning laten opsommen, hoeveel wetten er wel tot stand gekomen zijn in het afgeloopen dienstjaar, maakt hem boos, alléén hierom ook, dat er wetten zijn gemaakt. Het moest de vraag zijn, hoeveel wetten er opgeruimd zijn, om ten slotte alle wetten af te schaffen. Alles komt neer op de tnenschen, die regeeren. Een „verlicht despotisme", zooals wijlen de graaf van Hogendorp in Het Vaderland bepleitte, was eigenlijk zijn ideaal, en hijzelf moest dan de despoot zijn. Ik wil zeker gelooven, dat niet bloote heerschzucht hem zoo deed wenschen, maar dat de vaste overtuiging van de zegeningen, door hem over allen te brengen, in