is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is — neen, niet uit wreedheid, maar alleen omdat hunne opruiming noodzakelijk is, voor er iets goeds kan tot stand worden gebracht.

Het socialisme vindt in hem den heftigsten bestrijder; hij vindt het noodig deze advertentie te plaatsen in verschillende kranten: „Om misstanden uit den weg te ruimen, verklaar ik, dat de meeningen der sociaal-democraten over de middelen ter verbetering van den treurigen toestand, waarin 'n groot gedeelte der bevolking van Europa verkeert, mij voorkomen in hoofdzaak onjuist te zijn. Multatuli".

En in meer dan één brief zet hij zijne meening daaromtrent nader uiteen. Aan Dr. H. C. Muller schreef hij 15 Augustus '86: ,,Niet alleen dat ik niet socialist ben, ik ben anti-socialist. De socialisten willen den „Staat" almachtig maken, ik dring aan op de meest mogelijke inkrimping der bemoeienis van 't noodzakelijk kwaad, dat men „Regeering" noemt. Zij houden zich voortdurend bezig met het voorslaan en doordrijven van nieuwe wetten, ik beweer, dat men zich hoofdzakelijk moest bezighouden met afschaffing van wetten. Zij blijken te smachten naar verzwaring van juk, ik eisch, binnen de