is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een boekje geschreven : „Het Kindjezus als voorbeeld voor andere kinderen", — en schrijver dezes, toen nog heel jong en heel dwaas misschien, schreef een artikeltje in „Het Schoolblad" tegen de strekking van genoemd werkje. J. Versluys was toen redacteur van die schoolkrant, dezelfde die nog door Noordhoff wordt uitgegeven.

De heer Lohr nam mij onderhanden in ik weet niet meer welk vrijzinnig-godsdienstig krantje. In die dagen maakte ik toevallig kennis met dominee Kamp, toen predikant te Berkenwoude. Hij, in alle opzichten mijn meerdere, geraakte toen met mij in debat en mijn verweer was zoo sterk sprekend Multatuliaansch — zei de heer Kamp me jaren en jaren later, dat hij zich na zooveel jaren mijne antwoorden nog herinnerde. —

Hiermede wil ik zeggen, dat wel Dekker's invloed algemeen merkbaar moet geweest zijn. In de betrekkelijk breede rij mijner kennissen dachten er allen zoo of nagenoeg zoo over als ik, d. w. z. als Multatuli. Wij behoorden, vóór den invloed van Multatuli, allen tot de groep ,,Geloof en Steenkool" en werden ontrouw aan