is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorganger in 't vuile en gemeene! Kan 't vuiler, gemeener, laaghartiger!"

't Is natuurlijk weer de oude kwestie: wkt is vuil en gemeen? of wat noemt men zoo? Dominee Lohr c.s. hebben volkomen het recht eene bepaalde definitie te geven voor wat zij vuil en gemeen vinden en, wie dat ook vindt, moet dan hunne geschriften maar lezen. Ik houd er voor, dat Dekker niet zou geantwoord hebben, indien de heeren beter hadden doen uitkomen, dat zij er zoo over dachten, maar dat hunne meening nu niet altijd absoluut de waarheid is. Dit juist was voor Dekker altijd het agiteerende: de heeren zeggen „zoo is het" — en niet „naar mijne meening is het zoo, maar ik kan me vergissen." —

Het pauselijke in de anti-papisten hinderde hem en hij heeft nooit de kalmte kunnen veroveren, welke noodig is, om dat getob gelaten aan te zien.

Hoe zij uit Dekker s werken eene bloem lezing van vutle en gemeene dingen moesten halen, weet ik niet, daargelaten nu de wi?zinnige ce-

•1

bruikmaking van het woord bloemlezing. Ik heb Dekkers geschriften nooit vuil of gemeen ge-