is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Algemeen stemrecht en spekpannekoeken, zei hij. „Er lag eens 'n man ziek. Hij was allerziekst, doodziek en bijna dood. Toen de dokter geen raad meer wist, vertelde hem de vrouw van den patiënt, dat de bijna doode in z'n goeden tijd zoo bijzonder veel had gehouden van spekpannekoeken , en:

— Och, dokter, zei ze, als ik die eens voor hem bakte?

— Geef hem spekpannekoeken! zei de arts.

En de vrouw aan 't bakken! En ze zette den

zieke haar baksel voor. En hij at — —

Of-i beter geworden is, weet ik niet.

En daar nu m'n Papa zegt dat ze Algemeen stemrecht hebben zullen, zal 't gebeuren ook.

Daarom wilde ik van u weten m'nheer of spekpannekoeken wel zoo heel nadeelig zijn voor 'n zieke als er toch geen kans is op herstel ?"—

Precies zoo sprak Dekker van Geloof' en Steenkool en noemde de moderne dominees Pasteibakkers, die hun eigen taartjes niet lusten. — Maar daarom moet men niet boos worden en van vuilheid of gemeenheid spreken. ,,Alle ongerijmdheden zijn precies even ongerijmd."