is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar eigen welbehagen. Niets „Napoleonlike's" is door hem gedaan: de eerste, de echte was te kort verdwenen. Dekker klaagt er zelf over. Maar Rousseau was al lang genoeg dood , oin verschooling en verdogmatiseering van het menschdom na hem mogelijk te laten, en nu kwam Dekker. Hij ging met zijn scherp nuchter verstand alles na en maakte aanmerking op aanmerking, en leerde ons de menschen en de dingen zien van eene voor ons verborgen gebleven zijde.

Hij heeft ons ontnuchterd, ontgroend, wakker geschud, de oogen geopend, verjongd, bezield — wat ge maar wilt, of alles te gelijk. Hij heeft ons opmerkzaam gemaakt op heelveel verrots onder wat imitatie-zij en klatergoud verborgen — en dit is zijne verdienste. Niemand kan het ooit beter zeggen , dan hij het zelf heeft gedaan: ,,Ik zal geven: verhalen, vertellingen, geschiedt tussen , parabelen, opmerkingen, herinneringen, romans, voorspellingen , mededeelingen, pat adoxen. Ik hoop dat er '11 idee zal liggen in elk verhaal, in elke mededeeling, in elke opmerking. Noem dus mijn werk : Ideën. Anders niet. En schrijf er boven: .een zaaier pin? uit

77 o ó