is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

MULTATULI ALS SCHRIJVER.

I.

De eenige schrijver onder de jongeren, die genade vond in zijne oogen, was de heer Paap. De heer Paap op zijne beurt is al sedert jaren en jaren een groot bewonderaar van Multatuli. Ik herinner me nog levendig zijne warme vereering voor „den grooten denker", toen wij beiden, hij en ik, secondant waren op Spaansweerd te Brammen, waar destijds, in '76 en '77, de heer von Pritzelwitz van der Horst directeur was. Ik had toen niet zooveel van Dekker gelezen als hij en mijn oordeel was lang weifelend. Onze opleiding en vorming waé heel verschillend geweest en waarschijnlijk zag hij scherper dan ik.

De heer Paap was toen al bitter: zijne opleiding op de Groninger Kweekschool voor OnderMeerkerk, Multatuli. ,7