is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wijzers had hem zoo gemaakt, geloof ik; ten minste hij kon geducht uitvaren tegen den toen maligen Directeur dier inrichting. Latere studie en ervaring schijnen den heer Paap nog nader tot Multatuli gedreven te hebben; ten minste sinds Juli '8i was hij persoonlijk met Multatuli bevriend.

Waarschijnlijk door Dekker's invloed heeft Paap van de studie in de letteren afgezien en is hij in de Rechten gaan studeeren. De letteren „is geen vak", zei Dekker, „om in letterkunde iets degelijks te leveren moet men er niet in doen." — „Juist de studie van de Rechten" een voornaam hoofdstuk uit de geschiedenis der menschheid, en dus tot heden toe vol apenkooi en zotternij, zal bouwstoffen leveren om — met de gegevens, die de natuur u schonk — 'n uitstekend litterator te worden."

De „Bombono's", „Jeanne Colette" en Paaps allerlaatste werk, „Vincent Haman", meen ik, zijn het antwoord op die verwachtingen van Multatuli. Alleen de Bombono's heeft Dekker gekend en dat vond hij heel mooi. „Wel, beste kerel, wat 'n mooi stuk! Ik haast me u dit te zeggen. „Dit" dat uw stuk mij zoo