is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvan ik dan ook met groote ingenomenheid gebruik maak. O, die lieve stille Laube!"

Juffrouw Berdenis van Berlikom was zijne laatste „liefde" ! — gezien in bleeker licht wel is waar, maar toch nog echt. —

Dekker stelt onze „sonnettenfabrikanten" niet hooger dan Feith, die „zijne helden en heldinnen laat schreien zonder dat iemand ter wereld begrijpen kan waarom.''

„Onze sonnetten-fabrikanten huilen er weer

dapper op los! nu dan, boekenmode of

niet, nog steeds is 'n wel geconditionneerde smart bij velen hier portée. 't Kleedt 'n mensch. Het moet ook als protest gelden tegen de . . . alledaagsche tevredenheid van Mr. Prudhoinme. Maar men vergeet, dat de zielenridderorde die men daardoor zichzelf meent uittereiken nog alledaagscher is dan Prudhomme's dikbuikig welvaren. Bovendien, de stemming van dien man is waar. De hoogheid, die men meent te ontleenen aan factice treurigheid, is ónwaar." — En nog wat later: „Je vroeg me eens of ik dat stuk van Van Deyssel over stijl en uitdrukking mooi vind ? Hoor eens; ongemeen wits 't. Maar 't kwam me gezocht voor, en 't ratelde