is toegevoegd aan uw favorieten.

Eduard Douwes Dekker

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Enz. Enz. Enz. — de heerlijkste geluidsgolven van deze harmonische taalklanken, op verschillende taalsleutels gezet, heeft hij nooit kunnen waardeeren.

Toch is Vorstenschool over het geheel bijzonder welluidend, maar 't is — als ik het zoo zeggen mag — meer oratorische, dramatische welluidendheid, geene muzikale; het is geen taalmuziek. Vorstenschool kan niet anders goed gezegd worden, dunkt me, dan acteerend. Dat is nu ook zeer goed, natuurlijk, omdat Vorstenschool met dat doel is geschreven. Maar in 't algemeen gevoelde hij alleen iets voor zulke rijmlooze jamben of ten minste voor wat daar in wezen niet van verschilt. Zijne bewondering voor Staring's meesterstukje „Herdenking" is dan ook alleen een gevolg van het „beeld" door Staring gegeven. In een regel als b.v. deze:

De Zwaluw glipte 't weivlak over —

proeft hij het lekkere niet, het beeld bekoort hem. De juistheid der teekening trof hem, want juistheid gold bij hem in de eerste en in de laatste plaats. Hij is niet verliefd op de taal,